• Θέση Λογγός, Αλιβέρι, Νομός Ευβοίας, Τ.Κ.34500

IRP LONG RANGE

222-1120 ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ IRP 2010 120 lt
222-1240 ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ IRP 2010 240lt