• Θέση Λογγός, Αλιβέρι, Νομός Ευβοίας, Τ.Κ.34500

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – SAFETY COUPLING

210-1616 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ16
210-2020 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ20