• Θέση Λογγός, Αλιβέρι, Νομός Ευβοίας, Τ.Κ.34500

ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ – OFFTAKE BARBED

207-0012 ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ 12mm
207-0016 ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ 16mm
207-0020 ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ 20mm