• Θέση Λογγός, Αλιβέρι, Νομός Ευβοίας, Τ.Κ.34500

ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ – OFFTAKE

 

217-0016 ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ Φ16
217-0020 ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ Φ20