• Θέση Λογγός, Αλιβέρι, Νομός Ευβοίας, Τ.Κ.34500

Ο-ΡΙΝΓΚ | O-RING

 

Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
18200 20
18201 25
18202 32
18203 40
18204 50
18205 63
18206 75
18207 90
18208 110