• Θέση Λογγός, Αλιβέρι, Νομός Ευβοίας, Τ.Κ.34500

ΜΑΣΤΟΣ ΦΙΣ – BARBED MALE NIPPLE

206-1601 ΜΑΣΤΟΣ ΦΙΣ 16mmx1/2″
206-1602 ΜΑΣΤΟΣ ΦΙΣ 16mmx3/4″