• Θέση Λογγός, Αλιβέρι, Νομός Ευβοίας, Τ.Κ.34500

ΚΛΕΙΔΙ – SPANNER

 

011-3263 ΚΛΕΙΔΙ 32-63mm
011-7511 ΚΛΕΙΔΙ 75-110mm