• Θέση Λογγός, Αλιβέρι, Νομός Ευβοίας, Τ.Κ.34500

ΔΙΟΦΘΑΛΜΟ – IPLINE END

 

208-0016 ΔΙΟΦΘΑΛΜΟ 16mm
208-0020 ΔΙΟΦΘΑΛΜΟ 20mm
208-0025 ΔΙΟΦΘΑΛΜΟ 25mm
208-0032 ΔΙΟΦΘΑΛΜΟ 32mm