• Θέση Λογγός, Αλιβέρι, Νομός Ευβοίας, Τ.Κ.34500

ΔΙΟΦΘΑΛΜΟ | DRIPPING LINE END

 

Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
15600 16
15601 20
15602 25
15603 32