• Θέση Λογγός, Αλιβέρι, Νομός Ευβοίας, Τ.Κ.34500

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ – LOCK TYPE COVER

120-0016 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ 16mm
120-0020 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ 20mm
120-0025 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ 25mm
120-0032 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ 32mm